Глоба за неподаден Tax Return

Струмен Паунов

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Както всички знаят, а ако не знаят сега и тук ще научат, че ако сте самонаето лице или едноличен търговец с UTR номер сте задължен да подадете декларация.

Подаването на хартия беше със срок до 31 октомври 2020, а следващата дата за подаване с кодове е 31 януари 2021, като тази дата е и краен срок за подаването.

Гледайте да не закъснявате за подаването на декларацията, защото глобата е солена- 100 GBP и колкото повече отлагате и се бавите тя нараства с по 10 лири/ден след третия месец.

Ако не подадете по някой от горепосочените начини ще имате глоби след третия месец от датата 31 януари, които са както следва:

– 1 ден забава- фиксирана глоба от 100 лири.

– 3 месеца забава- по 10 лири на ден или общо 900 лири+ фиксираната глоба от 100 лири или общо 1000 лири.

– 6 месеца забава- глоба от 300 лири или общо до 1300 лири.

-12 месеца забава- глоба от 300 лири или общо до 1600 лири.

В случай, че вие сте регистрирани като самонаето лице данъчната декларация ще ви бъде изпратена от HMRC и в определен срок вие ще трябва да я попълните и върнете обратно. Ако искате да подадете онлайн, да видите веднага дали и какво дължите като данъци може да си направите кодове на сайта на HMRC .

Поръчайте в банката всички Ваши стейтмъни за посочения данъчен период, както и съберете всички бележки за разходите си през този период, свързани с бизнеса Ви като ( транспорт, работни дрехи, инструменти, лаптоп) и др.

В заключение- не оставяйте годишната данъчната  декларация неподадена.

BG Media London